Pénzügyi- és gazdálkodási előadó

SHARE
, / 726 0

 

Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal
Kisapostagi Kirendeltsége

pénzügyi- és gazdálkodási előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Fejér megye, 2428 Kisapostag, Petőfi Sándor utca 63.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet 19. pénzügyi és számviteli feladatkör II. besorolási osztályban

Ellátandó feladatok:
Az önkormányzat és intézményei gazdálkodási és pénzügyi feladatainak teljeskörű ellátása, napi nyilvántartások vezetése, könyvelés, internetes adatszolgáltatások, jelentések megküldése,költségvetést érintő feladatok előkészítése, végrehajtása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az önkormányzat és intézményei teljeskörű pénzügyi és gazdálkodási feladatainak ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, továbbá a Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal cafetéria szabályzatában meghatározott juttatások, rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, pénzügyi és/vagy gazdálkodási végzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, pénzügyi vagy közgazdász oklevél,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • végzettséget tanúsító okiratok, bizonyítványok másolatai
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy az elbírálásban részt vevő személyek a pályázatot megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr.Horváth Zsolt nyújt, a 06-25- 521-010 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2428 Kisapostag, Petőfi Sándor utca 63. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/1172-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi- és gazdálkodási előadó.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő, határidőben benyújtott pályázatokat a jegyző átvizsgálja. A pályázó az eredményről -indokolás nélkül- postai úton, e-mail cím megadása esetén elektronikus formában, egyéb esetben postai úton írásban értesül. A pályázat kiírója fenntartja magának a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.baracs.hu – 2018. március 13.
 • www.kisapostag.hu – 2018. március 13.