Védőnői pályázat kiírása

SHARE
, / 1875 0

A “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
Baracs Község Önkormányzata
pályázatot hirdet

védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Fejér megye, 2426 Baracs, Ady Endre utca 67.
Fejér megye, 2428 Kisapostag, Széchenyi utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESzCsM Rendelet 3.§-ában foglalt feladatok

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, védőnő,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
  • büntetlen előélet,magyar állampolgárság, 3 hónap próbaidő

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, kinevezéshez későbbiekben erkölcsi bizonyítvány, hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázati eljárás során a személyes adatait kezelje a pályázatot kiíró

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető

A pályázat benyújtásának határideje:

2017. március 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Várai Róbert polgármester nyújt a 06-25-521-010-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

  • Postai úton a pályázatnak Baracs Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2427 Baracs Táncsics utca 27.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: B/86/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Védőnő.
  • Személyesen: Várai Róbert, Fejér megye, 2427 Baracs, Táncsics utca 27.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat beérkezésének határidejét követő soron következő képviselő-testületi ülésen kerül sor a döntésre.

A pályázat elbírálásának határideje:
2017. március 24.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt honlapunkon, a www.baracs.hu honlapon szerezhet.