Hirdetmény – Testületi ülés 06.23.

SHARE
, / 1848 0

testuletiules_1

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. június 23-án 17.00 órától ülést tart a Községházán.

Napirendi pontok:

I. Biológiai szúnyoggyérítésről tájékoztatás.
II. Tájékoztató a két ülés közt tett intézkedésekről, eseményekről.
III. A 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016.(II.08.) önkormányzati rendelet módosítása.
IV. Helyi Építési Szabályzat és Rendezési Terv felülvizsgálata.
V. Óvoda konyha pályázat beadása.
VI. Környezetvédelmi Program elfogadása.
VII. Védőnői pályázat kiírása.
VIII. Baracs Község címer, zászló és pecsét alkotásáról, használatának módjáról szóló rendelet módosítása.
IX. Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi javaslat ismertetése.
X. II. körzet orvosi rendelő áttervezésének ügye.
XI. Polgármester 2015. évi igénybevett szabadság mértékének megállapítása; 2016. évi szabadságolási terv elfogadása.
XII. Pesti utca vezetékjog engedélyezéséhez hozzájárulás.
XIII. Mezőfalva és Térsége Szennyvízberuházó Önkormányzati Társulás megszüntetése.
XIV. Dunaújváros Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási rendeletének véleményezése.
XV. Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás.
XVI. Fogorvosi ellátásra szóló szerződés módosítása.
XVII. Együttműködési megállapodás a MÁV-val.
XVIII. Baracsi Négy Vándor Óvoda 2015/16. nevelési évről beszámoló.
XIX. Képviselő-testület II. félévi munkaterve.
Baracs, 2016. június 17.
Várai Róbert polgármester