Hirdetmény ? Testületi ülés 05.26.

SHARE
, / 1387 0

testuletiules_1

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. május 26-án 17.00 órától ülést tart a Községházán.

Napirendi pontok:

 

 • I.      A közrend, közbiztonság helyzete községünkben.
 • II.    Óvodai 2016/17 nevelési évben indítható csoportlétszám és az ezzel kapcsolatos döntések.
 • III.   Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat éves értékelése-beszámoló.
  Házi segítségnyújtás beszámoló.
 • IV.    Tájékoztató a két ülés közt tett intézkedésekről, eseményekről.
 • V.      JUKKA-MON Kft-vel szembeni kártérítési ügy.
 • VI.     Szúnyoggyérítéssel kapcsolatos szerződés elfogadása.
 • VII.   Közigazgatási határrendezés.
 • VIII. Liquid-Porter Kft. 2015. évi beszámolója a nem közművel összegyűjtött folyékony hulladék elszállításáról.
 • IX.    Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója.
 • X.      Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulások.
 • XI.    Az Önkormányzat által üzemeltetett utak ingatlanaira vonatkozó tulajdonjog átruházása.
 • XII.   Pályázatok beadása: Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal tetőfelújítása.
  Egészségügyi rendelők belső korszerűsítése.
 • XIII. Iskola kérelme tornászok versenyen történő elszállásolására.
 • XIV.  Fogorvosi ügyeleti ellátás díja.
 • XV.    Naplemente Nyugdíjas Egyesület székhelyhasználata.
 • XVI.   Nagyvízi mederkezelési terv véleményezése.
 • XVII.  Első lakáshoz jutók támogatása.

Baracs, 2016. március 11.

Várai Róbert – polgármester