Nyomtatványok

SHARE
, / 1995 0

kitoltes

A kitölthető nyomtatványokat csak Adobe Reader programmal lehet használni, egyik böngészőt sem ajánljuk a kitöltéshez, tehát mindenképpen le kell menteni a nyomtatványt, és a helyi fájlt kell megnyitni.

Bevallás – helyi iparűzési adó 2015 /kitölthető pdfhipa_15.pdf

Bevallás – helyi iparűzési adó 2015 /üres, nyomtatható pdf – hipa_2015.pdf

Bevallás – helyi iparűzési adó 2016 /üres, nyomtatható pdf – hipa_2016.pdf

__________________________________

Kitöltési útmutató

A 2015. évi talajterhelési díj bevallásához – talajterheles_bevallas_2015_evre.doc

Talajterhelés bevallás 2015. évre

Tisztelt Adózó!

 

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízszikkasztás után talajterhelési díjat kell fizetni az önkormányzati adóhatósághoz. Adókötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz.

Baracs község belterületén  műszakilag rendelkezésre áll a közcsatorna illetve külterületen: Reménysor

 

Az adóbevallás és a bevallott talajterhelési
díj megfizetésének határideje: 2016. március 31.

A bevallási nyomtatvány I. része az adóalany azonosító adatait tartalmazza. Értelemszerűen csak az adóalanyra vonatkozó adatokat kell kitölteni. Pl. magánszemély adóalany esetén név, születési hely, születési ideje, anyja neve, adóazonosító jele, lakóhelye és ha az nem azonos a levelezési címmel, akkor a levelezési címet is meg kell adni.

A II-III. részt értelemszerűen kell kitölteni.

  1. rész. Amennyiben 2015. évben rákötött a szennyvízcsatorna-hálózatra, akkor a bevallási időszak vége a rákötés napja.

Az V. rész az adóalap és az adó megállapítására szolgál. A hivatkozott törvény alapján Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a talajterhelési díjról szóló 19/2015.(XII.23.) Önkormányzati Rendelete szerint a talajterhelési díjat önadózással a kibocsátónak kell megállapítani, bevallani és megfizetni.

Az 1. pontban a bevallási időszakban a kibocsátó által a vízmérő óra szerint fogyasztott vízmennyiséget kell bevallani, amennyiben vízmérő nem áll rendelkezésre, akkor az önkormányzati rendeletünk szerinti átalányt kell beírni.

A 2. pontban a szennyvíz elszállítására feljogosított szervezet által a bevallási időszakokban kiadott számlán feltüntetett mennyiséggel lehet csökkenteni az adóalapot.

A 3. pontban a talajterhelési díj alapját kell megállapítani.

Az 4-5. pontban a talajterhelési díj mértéke került rögzítésre. Baracson a talajterhelési díj mértéke: 1200 Ft/ m3 és  a  területérzékenységi  szorzó  (1,5) szorzata.

A 6. pontban: A számított talajterhelési díj (3. sor X 4. sor X 5 sor)

A talajterhelési díjat 2016. március 31-éig lehet pótlékmentesen befizetni az önkormányzat talajterhelési díj beszedési számlájára, illetve átutalni a 10700093-68628840-52900004 számlaszámra.

Horváth Zsolt
jegyző