Közmeghallgatás

SHARE
, / 1281 0

hirdetmeny_1

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. február 1-jén (hétfő) Templomos falurészen a Közösségi Házban 17.00 órai kezdettel, valamint 2016. február 2-án (kedd) Apátszállás falurészen a Faluházban 17.00 órai kezdettel

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S T

tart
NAPIRENDI PONTOK:
    I.  2016. évi költségvetés.
    II. Egyebek.
Baracs, 2016. január 29.
Várai Róbert  –  polgármester