Kitöltési útmutató

SHARE
, / 1578 0

kitoltes

Tisztelt Baracsi Lakosság, Tisztelt Adózók!

A korábbi újságban megjelentett új adónem és a hozzá kapcsolódó információkat szeretném kiegészíteni egy kitöltési útmutatóval, hogy a bevallás és az esetlegesen hozzá tartozó megállapodás kitöltése egyértelmű legyen.

Kitöltési útmutató a magánszemély kommunális adó bevalláshoz és a hozzá kapcsolódó megállapodáshoz:

  1. Megállapodás:

Megállapodás az adófizetésről több tulajdonos esetében szükséges, egyébként nem kell kitölteni!

I. Adónem: magánszemélyek kommunális adóját kell jelölni.

II. Ingatlan címe: az adó tárgyát képező ingatlan adatai.

III. A bevallás benyújtója: az adó alanya, aki fizeti az adót.

IV-től: ingatlantulajdonosok, az adó fizetőjén kívüli többi tulajdonos adatai, aláírása.

V. Dátum, és annak az aláírása, aki a III. pontban megjelölésre került.

2. Bevallás

I. Megállapodás alapján benyújtott bevallás több tulajdonos esetén.

Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás egy tulajdonos esetén (ebben az esetben a megállapodást nem kell kitölteni) Megfelelőt megjelölni szükséges.

II. Adóbevezetést kell bejelölni.

III. Adókötelezettség keletkezése:

2016. 01. 01.

IV. Az ingatlan adatai

1.          Címe
2.          Helyrajzszáma
3.          Ingatlanon található építményt kell jelölni, vagy üres telek.

V. Bevallás benyújtó adatai

VI. Nem kell kitölteni.

VII. Dátum, aláírás

 

Baracs, 2016. január 5.
dr.Horváth Zsolt – jegyző