Kommunális adó

SHARE
, / 2452 0

kommunalisado

Tájékoztató a magánszemély kommunális adó megállapításáról!
Tisztelt Ügyfelünk!
Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete A helyi adókról szóló 18/2015.(XI.30.) önkormányzati rendeletével új adót vezetett be: magánszemély kommunális adóját.
Az adó alanya, tárgya:
    Az a magánszemély, aki a naptári év első napján
        a) az építmény, a telek tulajdonosa,
        b) vagyoni értékű jog gyakorlására jogosult, amennyiben az adóköteles építményt, telket az ingatlan nyilvántartásába bejegyzett jog terheli.
Magánszemély kommunális adó kötelezettség a használatba vételt követő év első napján keletkezik.
Az adó mértéke: adótárgyanként: 10.000 Ft/év
50 %-os kedvezményben részesül a 60. életévét betöltött fizetésre kötelezett magánszemély. A kedvezmény kezdő időpontja a 60. életév betöltését követő január 1. napja.
2016. évi kivetéshez szíveskedjen a mellékelt magánszemélyek kommunális adó bevallást, valamint több tulajdonos esetén a megállapodás nyomtatványt a kézbesítést követő 15 napon belül kitöltve hivatalunkhoz visszaküldeni.
Ezt követően nem kell újabb bevallást tenni mindaddig, ameddig a helyi adót érintő változás nem következik be.
Az adókötelezettséget érintő változásról, annak keletkezésétől számított 15 napon belül kell az adóhatóságot értesíteni.
Felhívom figyelmüket, hogy a telekadó és építményadó 2016. január 1-től megszűnik, ezért aki adófizetési kötelezettségét átutalási megbízással teljesítette, annak a megbízást módosítania kell az új adónemre és számlaszámra.
Magánszemélyek kommunális adó bevételek alszámla: 
10700134-68628840-53200008
Az adó megállapítására, megfizetésére, bejelentési kötelezettségére az adózás rendjéről szóló 2003. évi CXII. törvény (továbbiakban Art.) rendelkezései az irányadók.
Felhívom figyelmét, hogy amennyiben bevallási kötelezettségének nem tesz eleget, az Art. 172. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján mulasztási bírság kiszabására van lehetőség.
Amennyiben további információra lenne szüksége, ügyfélfogadási időben, készséggel állunk rendelkezésére.
Ügyfélfogadási idő:
     hétfő:   8 – 12-ig,  13 – 16-ig,
     kedd:    nincs ügyfélfogadás
     szerda: 8 – 12-ig,  13 – 16-ig,
     péntek: 8 – 12-ig.
Telefon: 25/521-010
dr. Horváth Zsolt – jegyző
Csatolt dokumentumok: