Hirdetmény

SHARE
, / 1412 0

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. november 26-án 17.00 órától ülést tart a Községházán.

Napirendi pontok:

I.     Mezőföldvíz Kft. 2015. évi fejlesztési terve.

II.    Két ülés közt tett intézkedésekről, eseményekről szóló tájékoztató.

III.   Helyi adórendeletek felülvizsgálata.

IV.   Szociális feladatellátással kapcsolatos döntések meghozatala.

V.    Bursa Hungarica pályázatok elbírálása.

VI.   Ligetsori övárok közbeszerzés megindítása.

VII.  Templomosi falurészen ivóvíz rekonstrukció, járda, buszmegálló tervezőjének kiválasztása.

VIII. Fakitermelés megversenyeztetése.

IX.   2016. évi belső ellenőrzési terv.

X.    Gyermekek átmeneti otthona épületének értékesítése.

XI.   Duna-parti szennyvízberuházás önerejének biztosítása.

XII.  Hóeltakarításra szerződés megkötése.

XIII.  Kertészet III. forduló.

XIV.  Megállni tilos táblák kihelyezése.

XV.   Közútkezelői hozzájárulások.

XVI.  Arany János tehetséggondozó program pályázat.

XVII. Első lakáshoz jutók támogatása.

XVIII. Kárbejelentés.

XIX.   Központi orvosi ügyelet ellátásról beszámoló.

Baracs, 2015. szeptember 17.

Várai Róbert – polgármester