Álláslehetőség!

SHARE
, / 1924 0

kertesz

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete
álláspályázatot hirdet

kertész munkakör

betöltésére.

A közalkalmazott jogviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony a Munka Törvénykönyve alapján

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Fejér megye, Baracs

A munkakörbe tartozó feladatok: Baracs önkormányzati kertészetében zöldség- és gyümölcstermesztéssel kapcsolatos irányítási, szervezési feladatok, Baracs önkormányzati kertészetében fizikai munka végzése, Baracs közigazgatási területén a közterületek, az önkormányzat intézményeinek gondozásának, ápolásának, szépítésének irányítási, szervezési feladatai.

Az illetmény és juttatások: Az illetményt és juttatásokat megegyezés szerint alakítják ki a felek. Önkormányzati bérlakás szükség esetén igényelhető.

Pályázati feltételek:

 • legalább középfokú kertész végzettség
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség
 • 3 hónap próbaidő

Pályázati előnyök:

 • kertészmérnöki végzettség
 • igazolható kertészeti gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • önéletrajz, kertészeti gyakorlat esetén szakmai önéletrajz
 • Iskolai végzettséget igazoló dokumentum másolata,
 • Erkölcsi bizonyítvány (elegendő a pályázat elbírálást követően megkérni)
 • hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatoknak a pályázati eljárásban történő kezeléséhez
 • nyilatkozat önkormányzati bérlakás igényléséhez
 • nyilatkozat a pályázó által elképzelt munkabérről

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2016. január

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 30. (beérkezés napja)

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Várai Róbert polgármester nyújt a 06-25-521-010-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton a pályázatnak Baracs Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2427 Baracs Táncsics utca 27.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Kertész.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtásának határidejét követő első rendes testületi ülése

Baracs, 2015. október 30.

Várai Róbert – polgármester