Képviselő-testületi ülés – június 25.

SHARE
, / 1320 0

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. június 25-én 17.00 órától ülést tart a Községházán.

Napirendi pontok:

  1. Közterületek elnevezésének módosítása.
  2. Önkormányzati lakások használatának szabályozása. 
  3. Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás vagyonának ügye. 
  4. Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata környezetvédelmi tárgyú rendelete véleményezése.
  5. Fogorvosi feladatellátási szerződés módosítása.
  6. Helpynet.
  7. Baracs 2737 helyrajzszámú felajánlatott ingatlan.
  8. Szennyvízelvezetési- és tisztítási program megvalósítása érdekében konzorciumi együttműködési megállapodás elfogadása.
  9. Tűzoltó-paracsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről beszámoló.
  10. Első lakáshoz jutók támogatása.

 

Baracs, 2015. június 19.

Várai Róbert sk.
polgármester