Könyvtáros pályázat kiírása

SHARE
, / 1289 0

Baracs Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
38/2015.(III.19.)számú
HATÁROZATA

Könyvtáros pályázat kiírása

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján pályázatot hirdet Baracs Faluház könyvtáros munkakör betöltésére.

A közalkalmazott jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Fejér megye Baracs Szabadság tér 6. Faluház

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Könyvtári szolgáltatások ellátása, kölcsönzés, tájékoztatás, állománygondozás, könyvtárhoz tartozó szakmai tárgyú adminisztratív feladatok ellátása, részvétel az ünnepek, rendezvények megszervezésében, előkészítésében, lebonyolításában.

Illetmény, juttatások:
Az illetmény megállapítása és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

  • Főiskolai végzettség, könyvtáros szak
  • gyakorlott szintű a könyvtári a feladatok ellátásához szükséges számítógép ismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
A végzettséget igazoló okiratok másolata, önéletrajz, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges mértékű kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2015. június 15. napjától tölthető be

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Várai Róbert polgármester nyújt, a 06-25-521-010 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Baracs Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2427 Baracs Táncsics utca 27.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: B/1175/2015, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.

A pályázat elbírálásának a rendje:
A pályázatokat a beérkezését követően a képviselő-testület bírálja el és hozza meg a döntéseket. A pályázókat a döntésről a képviselő-testület írásban értesíti.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.baracs.hu, 2015. március 30.

Határidő: 2015. március 30.
Felelős: dr. Horváth Zsolt jegyző