Képviselő-testületi ülés – 2015.02.19.

SHARE
, / 1166 0

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 19-én 17.00 órától ülést tart a Községházán.

Napirendi pontok:

  1. Dunanett Kft tájékoztatása szelektív hulladékgyűjtésről.
  2. Tájékoztató a két ülés közt tett intézkedésekről, eseményekről.
  3. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálata.
  4. Mezőföldvíz Kft teljesítés igazolás.
  5. Megyei Fejlesztési Terv ? Óvoda építése Baracson.
  6. Óvoda zárva tartása.
  7. Folyékony hulladék elszállítására közszolgáltatási szerződés.
  8. Május 1. utcai ingatlanból tulajdonrész vásárlás.
  9. Közútkezelői hozzájárulás.

Baracs, 2015. február 13.

Várai Róbert sk.
polgármester