Közmeghallgatás

SHARE
, / 980 0

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 27-én (kedd) Templomos falurészen a Közösségi Házban 17.00 órai kezdettel, valamint 2015. január 28-án (szerda) Apátszállás falurészen a Faluházban 17.00 órai kezdettel

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S T

tart

NAPIRENDI PONTOK:

I. Lakosság tájékoztatása a 2015. évi költségvetésről.

II. Egyebek. 

Baracs, 2015. január 23.

Várai Róbert sk.
polgármester