Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok

SHARE
, / 1542 0

bursa_hungarica_felsooktatasi_onkormanyzati_osztondijpalyazat_0

Baracs Község Önkormányzata az Emberi Erőforrás Minisztériumával együttműködve kiírta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokat felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 7.

Pályázattal kapcsolatos tájékoztatók honlapunkon elérhetők. További információk a www.bursa.hu honlapon találhatók.