Egy tehetségeket kiemelő fénypont Fejér megyében

SHARE
, / 1963 0

DSCF1912

Befejeződött, de értelemszerűen folytatódik és terjed ? szinte mint egy fertőzés ? az a tehetséges gyermekekre figyelő, őket segítő/mentoráló óvodapedagógiai munka, amit Baracs község Négy Vándor Óvodája és annak fáradhatatlan vezetője, Makó Józsefné kezdett el több mint két éve a Géniusz programhoz kapcsolódva, megragadva a kínálkozó pályázati lehetőséget, azt elkészítve, benyújtva; jó segítők (M8 Dunahíd Nonprofit Kft.) közreműködésével a ?Hétszínvirág Tehetséghálózat? címen kidolgozott pályamunkát.

szecshenyitervÉs elnyert 9 millió 730 ezer forint támogatást a ?TÁMOP-3.4.4/B-11/2-2012-0015? kódszámú pályázati projekt keretében. A 2013. év kezdetétől 2014. április 30-ig eltelt 16 hónap feszes munkája különösen Baracs és két szomszéd község óvodapedagógusainak felkészültségét és általuk a kisgyermekek későbbi boldogulását, sikeresebb életpályáját alapozza meg.

A 2014. április 30.-i II. Tehetségnap alaphangulatát (és az egész projekt szellemiségét) Kodály Zoltán mottónak választott idézete határozta meg: ?Akiben van tehetség, köteles azt kiművelni a legfelsőbb fokig, hogy embertársainak minél nagyobb hasznára  lehessen. Mert minden ember annyit ér, amennyit embertársainak használni, hazájának szolgálni tud. Az igazi művészet az emberiség emelkedésének egyik leghatalmasabb eszköze, s aki azt minél több embernek hozzáférhetővé teszi, az emberiség jótevője!?

Várai Róbert, Baracs polgármestere méltató köszöntője, majd Makó Józsefné időközben nyugdíjas, de a projektet nem elhagyó korábbi óvodavezető bevezető szavai után óvodás csoportok következtek, azaz megmutatták, hogy mit és miként sajátítottak el, természetesen mentoraik közreműködésével.

Elsőként a baracsi Négy Vándor Óvoda néptáncosai foglalták el a Baracsi Faluház kis színpadát Dobrovicsné Lengyel Edit vezetésével, majd az óvoda Pipiske kézműves tehetségműhelyének apróságai következtek Nagyné Háhn Marianna és Farkas Árpádné irányítása mellett. A Kisapostagi Mosolykert Óvoda kicsinyei énekes tornabemutatóval érkeztek Szabóné Galambosi Lívia és Dankó Zoltánné irányításával, majd a faluház előtti aszfalton készítették el tavaszköszöntő színes rajzaikat az Előszállási Patakpart Óvoda kicsinyei Jézsó Istvánné jelenlétében. Végül angol nyelvű játékos bemutatóval lepte meg a résztvevőket a Négy Vándor Óvoda egyik csoportja Garbacz Mónika irányítása mellett.

DSCF1906

A rendezvény befejező aktusaként Makó Józsefné projektvezető összefoglalta, hogy mit végezek a projektben megszabott, most befejeződő 16 hónap alatt. A tételesen előírt és vállalt feladatok között szerepelt például tehetségsegítő kezdeményezések segítése és hálózatba kapcsolása, mert általuk jobban elérhetők a tehetséges gyermekek, jobban kibontakoztatható a bennük szunnyadó tehetség.

Ezt elősegítendő szerveztek 30 órás tanfolyamokat, szakmai konferenciákat amelyeken a szakma legjobbjai, többek között dr. Mikonya György, dr. Kelemen Gyula és dr. Kormos Dénes tartottak előadásokat. Megvalósították térségi adatbázis létrehozását és folyamatos aktualizálását, bevonták a tehetséghálózatba a Kisapostagi Mosolykert Óvodát, majd az Előszállási Patakparti Óvodát, amelyek a Baracsi Négy Vándor Óvodához csatlakozva a Hétszínvirág Tehetséghálózat részeivé váltak. A kapcsolatot szorosabbá tette tehetségsegítő együttműködési megállapodásuk, A folyamat betetőzése, hogy akkreditált tehetségpontként felzárkózhatott a két társintézményhez az előszállási óvoda is. Összefoglalójában Makóné megjegyezte, hogy minden óvodapedagógus eleve tehetségfejlesztő szakember, csak nincs mindig a tudatában. E pályázat révén a tájékozottság, az elkötelezettség és a szakmaiság magasabb szintű tevékenység lesz e körben. A program révén ?megfertőzött? óvónők tudatosan, a programban elvárt módon figyelnek a rájuk bízott gyerekekben levő, szunnyadó képességekre, hozzáértően a maximumot hozzák ki belőlük.

DSCF1895

Részt vett a zárórendezvényként tartott II. tehetségnapon dr. Kelemen Gyula Dunaújvárosban élő közoktatási szakértő, aki ez alkalommal is az óvodáskori, sőt annál korábban elkezdett szellemi kondicionálás fontosságát hangsúlyozta nemzetközi kutatási eredményekre hivatkozva. Gratulált a bemutató nyomán Garbacz Mónikának a Négy Vándor Óvoda angol csoportjában végzett játékos és eredményes nyelvoktatásához. Végül hosszan érvelt az oktatásra fordított pénz és munka busás megtérülésére. Mellbevágó példája, hogy valaha Finnország Európában a ?futottak még? kategóriába tartozott, ma pedig ?Németország mögött a spiccen van?. A GDP-ből az oktatásra fordított arány hajdan 1,8% volt, amit 11,6%-ra emelt! Magyarország mindegyik kormánya eddig a maradékelven finanszírozta az oktatási ágazatot, ami hiba. Nem véletlen, hogy Szingapúrtól Görögországig a nyugati országokat is beleértve 16 fős csoportokkal, osztályokkal foglalkoznak a pedagógusok. A tehetséggondozás ilyen kis létszámú csoportokban végzett pedagógiai munka mellett lehet sikeres.

Cs. Gy.

A projekt az Európa Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.