Képviselő-testületi ülés – 2014.04.24

SHARE
, / 1182 0

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 24-én 17.00 órától ülést tart a Községházán.

Napirendi pontok:

 1. Együttműködési megállapodás a repülőtérrel kapcsolatosan.
 2. Repülőgép tároló építésének engedélyezési, bérleti díj ügye.
 3. Europan 13 pályázati kiírás ismertetése.
 4. Tájékoztató a két ülés közt tett intézkedésekről, eseményekről.
 5. 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet. Belső ellenőrzési jelentés elfogadása.
 6. ÁSZ vizsgálattal kapcsolatos intézkedési terv elfogadása.
 7. Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolója.
 8. Közterület használatáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
 9. Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása.
 10. Szennyvíz kiegészítő csatornahálózat kivitelezőjének kiválasztása.
 11. Folyamatban lévő pályázatok könyvvizsgálójának kiválasztása.
 12. Övárok területének kisajátításával kapcsolatos további költségek biztosítása.
 13. Civil szervezetek pályázatainak elbírálása.
 14. Kistérségi társulási  megállapodás módosítása.
 15. Mezőfalva és Térsége Szennyvízberuházó Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosítása, PR szervezettel szerződés megszüntetése.
 16. Folyamatban lévő pályázatok régészeti feltárásával kapcsolatos szerződéseinek megkötése.
 17. Óvodai beiratkozás.