Pályázati felhívás a civil szervezetek támogatására

SHARE
, / 1376 0
 1. A pályázat célja: a civil szervezetek 2014. évi támogatása
 1. A pályázati felhívás alapja: Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatásáról szóló 9/2012.(III.23.) önkormányzati rendelete (továbbiakban rendelet)
 1. Pályázhatnak: Rendszeresen működő bejegyzett társadalmi szervezetei, alapítványai.
 1. Támogatott célok:
  1. egészségmegőrzés,
  2. szociális tevékenység (családsegítés, időskorúak gondozása, hátrányos helyzetűek segítése),
  3. kulturális tevékenység, hagyományőrzés
  4. nevelés, oktatás, képességfejlesztés,
  5. ismeretterjesztés
  6. testvér-településekkel kapcsolatos tevékenység,
  7. természetvédelem, környezetvédelem, műemlékvédelem,
  8. gyermek- és ifjúságvédelem,
  9. közrend, közbiztonság védelme, önkéntes tűzoltói tevékenység
  10. sport, tömegsport
  11. településfejlesztés
 2. Támogatás formája:
  1. a civilszervezetek működési támogatása,
  2. a civilszervezetek közhasznú tevékenységének támogatása
  3. a civilszervezeteket érintő évfordulók, rendezvények támogatása
 3. Támogatás általános feltételei:
  1. a tárgyévre vonatkozóan pénzügyi tervet kell benyújtani,
  2. a pályázónak nincs lejárt köztartozása,
  3. a pályázó a korábban kapott támogatásokkal elszámolt,
  4. nincs folyamatban a pályázóval szemben tartozás rendezésére, a szerveződés  megszüntetésére irányuló, valamint törlés iránti eljárás,
  5. a pályázó rendezvényein Baracs Község Önkormányzatát támogatóként tünteti fel.
 4. A pályázat benyújtásának helye, módja: A pályázatokat Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének címezve kell beadni egy eredeti példányban és elektronikusan (kizárólag) a phbaracs@vnet.hu e-mail címre.
 1. Pályázathoz csatolandó mellékletek:
  1. pályázati adatlap (rendelet 1. számú melléklete)
  2. nyilatkozat a pályázati adatlaphoz (rendelet 2. számú melléklete)
  3. összeférhetetlenségi nyilatkozat (rendelet 3. számú melléklete)
  4. előző évi elszámolás (amennyiben releváns)
  5. tárgyév pénzügyi terve (várható kiadás és bevételeinek bemutatása)
  6. első pályázat benyújtása esetén a jogerős bírósági végzés és az alapító okirat másolata
 2. A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 31. 16.00 óráig
 1. Hiánypótlásra nyitva álló idő: Hiánypótlásra határidő 2014. április 4. 16.00 óráig
 1. A pályázat elbírálásának határideje: A beadási határidőtől számított 30. nap
 1. A pályázatra rendelkezésre álló keretösszeg: képviselő-testület által meghatározott
 1. Várhatóan támogatott civil szervezetek száma: 13 db

Baracs, 2014. február 17.