?Hétszínvirág tehetséghálózat? – I. Tehetségnap

SHARE
, / 1553 0

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A ?Hétszínvirág Tehetséghálózat? projekt keretében Óvodai Tehetségnapot szerveztünk a Baracsi Négy Vándor Óvodában 2013. november 29. péntek, 9:00 óra ? 15 óra között.

A Baracs Község Önkormányzata által megpályázott ?TÁMOP-3.4.4/B-11/2-2012-0015 kódszámú, Hétszínvirág Tehetséghálózat? című pályázati támogatással szeretnénk elérni, hogy felkészült óvodapedagógusok a családdal és a tágabb nevelőkörnyezettel együttműködve minden gyermek számára utat nyissanak tehetségük kibontakoztatásához.

A tehetség felismerése óvodás korban a képességek, készségek azonosításában, felfedezésében valósul meg.

Az óvoda fontos szerepet tölt be a gyermek életútjának alakításában, a projekt keretében ezt a szerepet kívánjuk hangsúlyozni, továbberősíteni.

Tehetségnap célja: Sugározni, hogy a tehetség mindenki által elérhető érték, egy-egy jelentős tehetség valamilyen formában mindannyiunk életét gazdagítja.

A Tehetségnapra meghívtuk a környező települések óvodáit, a fenntartó, a helyi civil szervezetek és Hétszínvirág Tehetségsegítő Tanács képviselőit.

Az első Óvodai Tehetségnapon Dobrovicsné Lengyel Edit, óvodavezető, Baracsi Négy Vándor Óvoda köszöntötte a vendégeket és tájékoztatott a  várható eseményekről

Elsőként a Pipiske kézműves tehetségműhely bemutatója zajlott Bula Istvánné és Nagyné Háhn Marianna vezetésével. A résztvevő középső és nagycsoportos gyerekek nagyon ügyesen használták eddig megszerzett kézügyességüket és fantáziájukat a szakszerűen irányított alkotó munkában. Kezük nyomán gyönyörű gyurma kancsók és tányérok születtek.

Következő program a Napraforgó Tehetségműhely óvodai gyermektánc bemutatója volt Bebesiné Kovács Zsófia és Garbacz Mónika közreműködésével. A műhelyt Dobrovicsné Lengyel Edit  vezeti már 15 éve. A gyerekek éneke és mozgása tükrözte a kitartó gyakorlás eredményét. Különféle lépéseket, formációkat mutattak be és jó kedvvel játszottak felelgetős népi  játékokat. A jó kedvből jutott mindenkinek, mert végül táncba hívtak mindenkit és kezdődött a táncház.

Ezt követően Gyermekmunkákból készült kiállítást tekinthetek meg a résztvevő. A kézműves tehetségműhely alkotásai szemet gyönyörködtető látványt nyújtottak. A kolléganők ‘tárlatvezetést’ is tartottak. A szűkös hely ellenére sikerült minden fajta munkából megjeleníteni néhány darabot. Az érdeklődés nagy volt

Ebéd után a Hétszínvirág Tehetséghálózat óvodáiban működő tehetségműhelyekbe nyertünk betekintést.   Előszállás,  Kisapostag és Baracs óvodáinak Tehetségműhelyeiben sokrétű tehetségfejlesztő munka folyik. Nagy élmény volt az Előszállási Patakparti Óvoda videóbemutatója Szerencse Jánosné óvodavezető közreműködésével.

A Kerekasztal beszélgetés vendége,  Dr. Kelemen Gyula, a Hétszínvirág Tehetségsegítő Tanács elnökének bevezetőjével kezdődött és kötetlen, de a tehetségfejlesztés témakörhöz kapcsolódó beszélgetéssel, tapasztalatcserével zárult.

A szervezés feladatokat az M8-Dunahíd Kft. munkatársai látták el.

A résztvevők elégedettségüket fejezték ki a Tehetségnap tartalmára és hangulatára vonatkozóan.

Tavasszal projektzáró tehetségnapot tervezünk, mely a hálózat minden óvodájának lehetőséget biztosítunk a bemutatkozásra és nyitottá tesszük a szülők számára is.

A projekt az Európa Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.


?Hétszínvirág Tehetséghálózat?

Az Új Széchenyi Terv, Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett ?Országos tehetségsegítő hálózat létrehozása? című pályázati kiírására benyújtott ?Hétszínvirág Tehetséghálózat? című TÁMOP-3.4.4/B-11/2-2012-0015 azonosító számú pályázatunk, melyet óvodánk, a Négy Vándor Óvoda Baracs nevelőtestülete és az M8-DUNAHÍD Nonprofit Kft. készített és a fenntartó, Baracs Község Önkormányzata nyújtott be, 9 730 835 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert.

A pályázatban tehetségsegítő hálózat kiépítéséhez kapott támogatást a Négy Vándor Óvoda és annak két tagintézménye a Mosolykert Tagóvoda Kisapostag és a Patakparti Tagóvoda Előszállás.

A pályázat célul tűzte ki az intézményi, helyi, térségi tehetséggondozó kezdeményezések kapcsolatrendszerének kiépítését, a tehetséges fiatalok környezetével, a tehetséggondozásban jártas szakemberekkel és a tehetséggondozást segítő önkormányzati, egyházi, civil szervezetekkel, vállalkozásokkal és magánszemélyekkel való együttműködést.

A projekt célja olyan tehetségsegítő kezdeményezések segítése és hálózatba kapcsolása, amelyek hozzájárulnak a tehetséges gyermekek eléréséhez, képességeik kibontakoztatásához. Megteremti a módszertani szolgáltatások intézményi feltételeit és a tehetségsegítő kezdeményezések közötti együttműködést. Elérni, hogy a Négy Vándor Óvoda és tagintézményei rendelkezzenek a tehetségfejlesztés területén megfelelő feltételekkel. A óvodapedagógusok szerezzenek felkészültséget, hogy a családdal és a tágabb nevelőkörnyezettel együttműködve minden gyermek számára utat nyissanak tehetségük kibontakoztatásához.

2013. június 30-ig megvalósultak:

 1. A tehetségsegítéshez kapcsolódó akkreditált továbbképzések mindhárom intézmény óvónői számára az alábbi témákban, személyenként összesen 30 órában.
  • A Tehetségsegítő tanácsok megalakítása: Dr. Kormos Dénes,
  • A tehetség definíciói, fajtái: Dr Balogh László,
  • Az iskolaérettség megítélésének dilemmái tehetség-ígéretek: Dr. Dávid Mária,
 2. Egyéni és csoportos konzultációk, tanácsadói szolgáltatások szakemberek és gyermekek részére
 3. Tehetségponttal történő együttműködés kialakítása Baracs, Kisapostag és Előszállás település óvodái között.
 4. Térségi adatbázis fejlesztése, aktualizálása.
 5. Tehetségsegítő Tanács megalakítása, regisztrálása.
 6. Helyi támogatói fórum kialakítása a Négy Vándor Óvodában, Baracs településen.

A pályázati támogatás lehetővé teszi a Négy Vándor Óvodában és tagintézményeiben a tehetség témakörben való továbbképzések által a tájékozottság, az elkötelezettség és a szakmaiság magasabb szintjének megvalósulását.

A pályázati projekt időtartama 16 hónap. Megvalósítása 2013 januárjában kezdődött és 2014. április végéig tart.

A pályázatban Baracs Község Önkormányzata, mint fenntartó, a projektet három, fenntartása alatt működő óvodával tervezte. A három megvalósítási helyszín: Négy Vándor Óvoda és két tagintézménye, a Mosolykert Tagóvoda Kisapostag és a Patakparti Tagóvoda Előszállás.

A megvalósítás során az intézmények működésében azonban változás történt.

2013.07.01-től megszűnt az kistérségi intézményfenntartó társulás. A Kisapostagi Mosolykert Óvoda és az Előszállási Patakparti Óvoda fenntartói feladatát már nem Baracs Község Önkormányzata gyakorolja. A Négy Vándor Óvoda elnevezése pedig Baracsi Négy Vándor Óvodára változott.

A pályázatban vállalt célok természetesen változatlanok maradtak és maradéktalanul teljesülnek az új formációban is.

A projekt megvalósításához kapcsolódó feladatokat a Baracsi Négy Vándor Óvoda 2013. július 1-től önállóan látja el. A tervezett projekteseményekben természetesen jelen van az Előszállási Patakparti Óvoda és a Kisapostagi Mosolykert Óvoda nevelőtestülete is a pályázati feladattervnek és ütemtervnek megfelelően.

A pályázatban vállalt feladatok teljesítése a projekttervnek megfelelően történik.

Októberben Baracs helyszínnel szakmai konferencia szervezésére került sor, melyben szerepet vállaltak, teljesítettek és nagy hangsúllyal voltak jelen a korábbi tagintézmény óvodák képviselői is.

A Baracsi Négy Vándor Óvodában tovább folytatódnak külső szakértők közreműködésével konzultációk, tanácsadói szolgáltatások szakemberek és gyermekek részére.

Baracsi Négy Vándor Óvoda helyszínen előkészítjük a Helyi támogatói Fórum megalakítását a Kisapostagi Mosolykert óvodában és az Előszállási Patakparti Óvodában.

Ugyanitt Óvodai Tehetségnapot szervezünk két alkalommal a projekttervnek megfelelően.

A pályázati projekteseményekről kiadványt készít a Baracsi Négy Vándor Óvoda feladattal megbízott óvónője.

A projekt előrehaladásáról folyamatos tájékoztatást nyújtunk Baracs Község Önkormányzata valamint a Négy Vándor Óvoda honlapján.

A projekt az Európa Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

DSCF1715