Adóügyi és igazgatási ügyintéző pályázat

SHARE
, / 1133 0

Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal
Kisapostagi Kirendeltsége

adóügyi és igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:  határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:  Fejér megye, 2428 Kisapostag, Petőfi Sándor utca 63.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I./16. Pénzügyi igazgatási feladatok, I. besorolási osztályban

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Helyi adókkal és gépjárműadóval kapcsolatos ügyintézés, adók módjára behajtandó köztartozásokkal, végrehajtásokkal kapcsolatos feladatok, továbbá általános igazgatási feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) A jogállásra és az illetmény megállapítására, juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadóak. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • adóigazgatás területén – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • ECDL

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

részletes fényképes szakmai önéletrajz a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 5. mellékletében foglalt adattartalommal, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (kinevezés feltétele) , nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevő személyek általi megismeréséhez hozzájárul, hogy vállalja a vagyonnyilatkozattételi kötelezettséget

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr.Horváth Zsolt nyújt, a 25-521-010 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2428 Kisapostag, Petőfi Sándor utca 63. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2778/2013 , valamint a munkakör megnevezését: adóügyi és igazgatási ügyintéző.
 • Személyesen: dr.Hegedűs Ágnes aljegyző, Fejér megye, 2428 Kisapostag, Petőfi Sándor utca 63.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. szeptember 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.kisapostag.hu – 2013. szeptember 9.
 • www.baracs.hu – 2013. szeptember 9.