A Hétszínvirág tehetséghálózat – Tehetségpont regisztráció

SHARE
, / 1112 0

Baracs Község Önkormányzata által megvalósuló ?Hétszínvirág Tehetséghálózat? című pályázati projekt 2013 januárjában vette kezdetét. A baracsi Négy Vándor Óvoda és annak két tagintézménye – Mosolykert Tagóvoda Kisapostag és a Patakparti Tagóvoda Előszállás ? által megvalósuló projekt célja olyan tehetségsegítő kezdeményezések segítése és hálózatba kapcsolása, amelyek hozzájárulnak a tehetséges gyermekek eléréséhez, képességeik kibontakoztatásához.

A megfogalmazott cél eléréséhez a pályázati projekt keretében lehetővé vált az Előszállási Tagóvoda Tehetségpont regisztrációja.

 

Mi a Tehetségpont?szecshenyiterv

A Tehetségpontok Magyar Géniusz hálózat csomópontjai. Tehetségpontok alapítását a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács kezdeményezte és támogatja mind Magyarországon, mind a határon túli magyarlakta részeken.

A Tehetségpontok alapfeladata a tehetségek felfedezése, azonosítása, a tanácsadás, a pályaorientáció. Fő cél a hatékony segítség nyújtása tehetségek felismeréséhez és kibontakoztatásához, különböző tehetséggondozó lehetőségek eléréséhez.

A Tehetségpontok négy általános feladatköre van:

a) tehetségazonosítás,

b) tehetséggondozás,

c) tehetség-tanácsadás,

d) Tehetségpontok hálózatába való bekapcsolódás.

A Tehetségpontok figyelemmel kísérik szűkebb és tágabb környezetükben a tehetséggondozó kezdeményezéseket, intenzív kapcsolatrendszert építenek egymással, a tehetséges fiatalokkal, azok környezetével, a tehetséggondozásban jártas szakemberekkel, a tehetséggondozást segítő önkormányzati, egyházi, civil szervezetekkel, vállalkozásokkal és magánszemélyekkel. Részesei Magyar Géniusz Hálózatnak, csomópontok szerepét töltik be az információk áramlásában és feldolgozásában.

Tehetségpont alapítása

A Tehetségpontok alapítását a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács kezdeményezte és támogatja folyamatosan. Az önkéntesség és az önálló, helyi kezdeményezésnek döntő szerepe van egy-egy tehetségpont megalakításában. Alapvetően egy vagy néhány, a tehetségsegítés ügye iránt elkötelezett emberen múlik. A Tehetségpontokat bármilyen helyi szerveződéshez (civil szervezet, önkormányzat, iskola, egyházi intézmény stb.) kötni lehet.

A korábban létrejött Tehetségpontok segítik az újabb kezdeményezéseket, segítik az újabb Tehetségpontok alapítását. A tehetség hálózat Tehetségpontok alakulásával  folyamatosan bővülve a a Kárpát-medence minden magyarlakta térségére kiterjed. A Tehetségpontoknak megalakulást követően regisztráltatniuk kell magukat.

Tehetségpont regisztráció

A regisztráció adatlap kitöltésével elektronikus formában történik. A regisztráció során a szervezet működésére, felépítésére, kapcsolatrendszerére vonatkozó adatok megadása mellett a leendő Tehetségpontnak saját maga és környezete számára meg kell fogalmaznia a küldetését, vagyis választ kell adnia arra a kérdésre: Mi teszi az alapítókat alkalmassá/elhivatottá e kezdeményezésre?

A Tehetségpontok Kárpát-medencei hálózatába közel ezer intézmény tartozik.

A Magyar Géniusz Portál www.tehetseg.hu információt nyújt a Tehetségpontokról, Tehetségsegítő kezdeményezésekről, tehetségsegítő pályázatokról és minden a tehetségsegítéssel kapcsolatos jelentős eseményről és eredményről. A Tehetségtérkép segítségével képet kaphatunk a tehetségpontok számáról, területi elhelyezkedéséről, egyes térségek régiók lefedettségéről.

Fejér megye a Tehetségtérképen a Négy Vándor Óvoda első óvodai tehetségpontként 2010 óta van jelen. Jelenleg akkreditált tehetségpont, ami azt jelenti, hogy az akkreditáció során bizonyítást nyert, hogy megfelelünk a szakmai elvárásoknak.

Az óvoda két korábbi tagintézménye Mosolykert Óvoda Kisapostag kistérségi együttműködés, a Patakparti Óvoda Előszállás a TÁMOP-3.4.4/B-11/2-2012-0015 ?Hétszínvirág tehetséghálózat? projekt során lett regisztrált tehetségpont.

A projekt az Európa Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Baracs, 2013. június 25.

Makó Józsefné
szakmai vezető