Képviselő-testületi ülés – 2013.06.27.

SHARE
, / 894 0

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 27-én 17.00 órától ülést tart a Községházán.

Napirendi pontok:

 1. Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása.
 2. A költségvetésről szóló 2/2013.(II.14.) Önkormányzati Rendelet módosítása.
 3. Tájékoztató a két ülés közt tett intézkedésekről, eseményekről.
 4. Fogorvosi szerződés módosítása.
 5. Kábel tv szolgáltatás.
 6. Iskola és óvoda alapítványa.
 7. 140/2013.(V.30.) számú határozat visszavonása.
 8. Képviselő-testületi ülések rögzítése.
 9. Közbeszerzési kiírás a Széchenyi utca teljes rekonstrukciós munkáira.
 10. Elidegenítési és terhelési tilalom törlése.
 11. Képviselő-testület II. félévi munkaterve.

Baracs, 2013. június 20.

                                                                            Várai Róbert sk.
polgármester