Hétszínvirág tehetséghálózat képzés

SHARE
, / 1024 0

A Hétszínvirág tehetséghálózat
A tehetséggondozásban érintett óvópedagógusok szakirányú képzése

Baracs Község Önkormányzata által megvalósuló ?Hétszínvirág Tehetséghálózat? című pályázati projekt 2013 januárjában vette kezdetét. A baracsi Négy Vándor Óvoda és annak két tagintézménye – Mosolykert Tagóvoda Kisapostag és a Patakparti Tagóvoda Előszállás ? által megvalósuló projekt célja olyan tehetségsegítő kezdeményezések segítése és hálózatba kapcsolása, amelyek hozzájárulnak a tehetséges gyermekek eléréséhez, képességeik kibontakoztatásához.

Az eredményes és szakszerű tehetségsegítést megfelelő felkészültségű óvodapedagógusok képesek megvalósítani, amelyhez eredményesen járult hozzá, a pályázati projekt keretében megvalósult szakmai képzéseken való részvételhez.

A tehetséggondozásban érintett óvópedagógusok számára tehetségsegítéssel kapcsolatos tudásuk elmélyítése céljából 3 alkalommal egyenként 10 órás képzés került megvalósításra, amelyek a következők voltak:

szecshenyiterv1. Tehetségsegítő tanácsok megalakítása. Oktató: Dr. Kormos Dénes;

2. A tehetség definíciói, fajtái. Oktató: Dr. Balogh László;

3. Az iskolaérettség megítélésének dilemmái tehetség-ígéretek. Oktató: Dr. Dávid Mária.

A képzést a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) biztosította.

A csoportos képzések keretében a résztvevők prezentációval kísért interaktív előadás, egyéni esetfeldolgozás, dokumentumelemzés valamint csoportos esetelemzés, szituációs gyakorlatok és előadáshoz kapcsolódó kiscsoportos témafeldolgozás, esetmegbeszélés útján mélyítették el tudásukat.

A képzésekről kicsit részletesebben:

A Tehetségsegítő tanácsok megalakítása

A képzés időpontja: 2013. március 29.

Az egynapos képzés keretében a résztvevők megismerhették a Tehetségsegítő Tanácsok létrehozásához szükséges feltételeket. A megszerzett ismeretek birtokában képessé válnak a Tehetségsegítő Tanács létrehozására, a létrehozás támogatására.

Tehetségpontként nyilvántartott oktatási intézmények munkatársai, a 10 órás képzés során:

 • A Tehetségsegítő Tanács létrehozásával kapcsolatos feltételek ismerete.
 • Tehetségsegítő Tanács létrehozásának folyamatának ismerete, e folyamat menedzselése.
 • Tehetségsegítő Tanács létrehozásával kapcsolatos tanácsadói tevékenységek.
 • Tehetségsegítő Tanács létrehozásához kapcsolódó dokumentáció kezelése.

A tehetség definíciói, fajtái

A képzés során a tehetségfejlesztő szakemberek, – akik a tehetségfejlesztés különböző gyakorlati területein foglalkoznak tehetségígéretekkel, illetve segítik a tehetséggondozás korszerű módszereinek, szervezeti formáinak elterjesztését- megismerhették:

 • A tehetség korszerű fogalmának kialakulását az egytényezős koncepcióktól a többtényezős modellekig.
 • Képessé válnak eligazodni a tehetség összetevői között.
 • Megismerhették a tehetség főbb fajtáit, összetevőinek alkotóelemeit, ezek azonosítását a gyakorlatban.
 • Megismerhették a tehetség főbb fajtáit és képessé váltak ezeket azonosítani a gyakorlati tehetségfejlesztés konkrét területeivel.

A képzés 2013. április 02-án került lebonyolításra.

Az iskolaérettség megítélésének dilemmái tehetség-ígéretek

A képzés időpontja: 2013. május 03.

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevők a tehetség-igéretek esetében elsajátították:

 • A felmerülő beiskolázási dilemmák árnyalt és komplex értelmezését, kezelését,
 • Iskolaérett és iskolaéretlen viselkedés jellemzőinek meghatározását
 • A beiskolázási dilemmák azonosítását, elemezését
 • Megismerhették azokat a szakmai szervezeteket, amelyekhez szakmai tanácsért lehet fordulni a beiskolázással kapcsolatban.

A képzés során elsajátítható ismeretek, kompetenciák birtokában képessé válnak az optimális időben történő beiskolázás megvalósítására.

A résztvevők a képzéseken való részvételről és az ismeretek elsajátításáról mindhárom alkalommal Tanúsítványt kaptak.

A projekt az Európa Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Baracs, 2013. május 29.

Bucsi-Szollár Zsuzsa                                                   Makó Józsefné
projektmenedzser                                                       szakmai vezető