Ha a nyugdíjas dolgozik

SHARE
, / 1447 0

Tájékoztató az öregségi nyugdíj keresőtevékenység miatti szüneteltetéséről

I.  A 2013. január 1-jén is változatlanul hatályos rendelkezések:

  1. Ha az öregségi nyugdíjban részesülők ? a közszférában foglalkoztatottak kivételével ? betöltötték a nyugdíjkorhatárukat ? keresőtevékenységet korlátozás nélkül folytathatnak, nyugellátásuk szüneteltetésére nem kerül sor.

  1. Az öregségi nyugdíj folyósítását a biztosítási jogviszonyban [pl. munkaviszonyban, egyéni vállalkozói jogviszonyban, stb.] álló jogosult kérelmére, mindaddig szüneteltetni kell, amíg nem kéri annak újbóli folyósítását. A nyugellátás szüneteltetése alatt az érintett nyugdíjasnak minősül, a nyugdíj újbóli folyósításakor a szünetelés alatti emeléseket megkapja.
  1. Ha az öregségi nyugdíjkorhatárát be nem töltött öregségi nyugdíjban, vagy korhatár előtti ellátásban részesülő személy biztosítással járó jogviszonyban (pl. munkaviszonyban, egyéni vagy társas vállalkozóként, stb.) áll, illetve egyéni vagy társas vállalkozóként kiegészítő tevékenységet folytat, és az általa fizetendő nyugdíjjárulékok alapja ? tehát lényegében az említett tevékenységéből származó tárgyévi bruttó keresete/jövedelme ? meghaladja a tárgyév első napján érvényes minimálbér havi összegének [2013. évben: 98.000,-Ft-nak] a tizennyolcszorosát [2013. év: 1.764.000,-Ft-ot, mint éves keretösszeget], akkor az éves keretösszeg elérését követő hónap első napjától, a tárgyév december 31-ig, de legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig, az ellátás folyósítását szüneteltetni kell.
  1. Az éves keretösszeg túllépését az ellátásban részesülő is köteles bejelenteni, de az állami adóhatóság is értesíti róla a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságot. A túllépés utáni hónaptól folyósított ellátást vissza kell fizetni. Ha az éves keretösszeg túllépése december hónapban történt, akkor a decemberi ellátást kell visszafizetni.

 

II. A közszférában foglalkoztatottakat érintő változások, 2013. január 1-jétől:

  1. Életkorától függetlenül szüneteltetni kell az öregségi nyugdíja folyósítását annak, aki kormányzati szolgálati, közalkalmazotti, állami vezetői, bírói, igazságügyi alkalmazotti, ügyészségi szolgálati viszonyban, fegyveres szervvel hivatásos, valamint a Magyar Honvédséggel szerződéses vagy hivatásos szolgálati viszonyban áll.

Ha az öregségi nyugdíjas már 2013. január 1-jén az említett jogviszonyok bármelyikében állt és ezt a jogviszonyát 2013. június 30-a után is fenntartja, nyugdíját 2013. július 1-jétől kell szüneteltetni.

E személyi körnek a jogviszony fennállását 2013. április 30-ig kell bejelenteni a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak. [A közszférában létesített jogviszonyt ? közszolgálati, közalkalmazotti, stb. ? egyébként a keletkezése napjától számított 15 napon belül be kell jelenteni a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak [1820 Budapest], vagy a területileg illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóságon.]

Ha az említett jogviszonyok bármelyike csak 2013. január 1-je után létesült, a nyugdíjat a jogviszony létesítését követő hónap első napjától kell szüneteltetni.

  1. Az öregségi nyugdíj szünetelésének időtartama alatt az érintett nyugdíjasnak minősül.
  1. Az öregségi nyugdíj a nyugdíjas kérelmére csak akkor folyósítható újból, ha a jogosult igazolja az említett jogviszony megszűnését. Az ellátást a jogviszony megszűnését követő hónap első napjától kell ismét folyósítani.

Az öregségi nyugdíj szüneteltetésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket a korhatár előtti ellátásban részesülőkre és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati járandóságára is alkalmazni kell!

Fejér Megyei Kormányhivatal
Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer/hirek/ha-a-nyugdijas-dolgozik