Pályázat aljegyzői munkakör betöltésére

SHARE
, / 1060 0

Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal
a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011, évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése
alapján pályázatot hirdet
Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal
aljegyző
munkakör betöltésére.

 

 közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól

A munkavégzés helye:
Fejér megye, 2428 Kisapostag, Petőfi Sándor utca 63.

Ellátandó feladatok:
A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal Kisapostagi Kirendeltségének a vezetése Hatósági ügyek, önkormányzati feladatok ellátása, jegyző helyettesítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A jogszabályokban a jegyző hatáskörébe tartozó feladatok ellátása, a jegyző távolléte esetén helyettesítése.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:
Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal Kisapostagi Kirendeltsége

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 3

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Főiskola, közigazgatási – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  • Közigazgatási szakvizsga,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Részletes szakmai önéletrajz (45/2012 (III.20.) Korm. rendelet szerint), végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, az aljegyzői munkakör betöltésére irányuló szakmai program, nyilatkozat arról, hogy a teljes pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik, esetleges előnyt jelentő tényező meglétét igazoló okirat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
2013. március 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Horváth Zsolt nyújt, a 06-25-521-010 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2427 Baracs, Táncsics utca 27. ), Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 300/2013 , valamint a munkakör megnevezését; aljegyző.
  • Személyesen: dr. Horváth Zsolt, Fejér megye, 2427 Baracs; Táncsics utca 27.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok beérkezésének határidejét követően (nem a postára adás határideje), 2013. március 7-ét követően a Közös önkormányzati Hivatalt létrehozó önkormányzatok polgármesterei összesítik a pályázatokat és 2013. március 8-án meghozzák a döntést.

A pályázat elbírálásának határideje:
2013. március 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.baracs.hu – 2013. február 25.