Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogram

SHARE
, / 1101 0

Tájékoztatom Önöket, hogy Baracs Község Önkormányzata – a 2012. október 24-én megtartott Képviselő-testületi ülésen hozott döntése értelmében – részt vesz a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogramban. A határozat alapján 3.000 ft/fő/hó támogatást nyújt 10 hónapon keresztül annak az 5 főnek, akik, az alábbi pályázati felhívásban szereplő kritériumoknak megfelelnek. A támogatáshoz a Magyar Állam is ugyanennyi összeget hozzátesz, azaz havonta 6.000 forinttal segíti a nyertes pályázókat 10 hónapon keresztül. Fontos kiemelni, hogy a pályázatban is szereplő szociális rászorultság fogalmát önkormányzatunk úgy definiálta, hogy akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 200%-át nem haladja meg, az tekinthető szociálisan rászorultnak. Amennyiben a fenti feltételeknek 5 főnél többen felelnek meg, abban az esetben az első 5 fő  legkevesebb jövedelemmel rendelkező kaphatja meg a támogatást.

A pályázati felhívásban illetve a fenti tájékoztatásban minden szükséges információ megtalálható, de bármilyen további kérdés esetén keressenek.

Bursa Hungarica pályázati kiírás