Képviselő-testületi ülés – 2012.06.28

SHARE
, / 929 0

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. június 28-án 16.00 órától ülést tart a Községházán.

Napirendi pontok:

 1. Tájékoztató a két ülés közt tett intézkedésekről, eseményekről.
 2. Víziközmű Társulat hitelfelvétel, Tájékoztatás csatorna II. ütem.
 3. Csatlakozás a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft-hez.
 4. A képviselő-testület II. félévi munkaterve.
 5. Beszámoló a kistérségi tanácsban végzett munkáról.
 6. Bejelentések.
  1. Szennyvíz I. ütem Dunaújváros Megyei Jogú Város fizetési felszólítása.
  2. Összekötő út padkarendezés.
  3. Széchenyi út nagyfelületű burkolatjavítás.
  4. 2012/2013 tanévben indítható osztályok és csoportok.
  5. Önkormányzati tulajdonú földek művelési ág változása.
  6. Baracsi Barátság Nyugdíjas Egyesület kérelme.
  7. Schalbert Alapítvány támogatási kérelme a vízi karneválra.

Baracs, 2012. június 22.