Összefoglaló a Baracsi Naplemente Nyugdíjas Egyesület 2008. évi tevékenységéről

SHARE
, / 1194 0

Tisztelt Olvasók!

Az Egyesületünk jogelődjének tekinti az 1977-től működött Templomosi Nyugdíjas Klubot, mely 2007. szeptember 17-től bejegyzett egyesületté alakult. A korábbi tevékenységet elismerve folytatjuk a jó hagyományokra épülő közösségi életet.

Egyesületünk létszáma jelenleg 55 fő. Ebből 8 fő pártoló tag. Működésünket tagjaink tagdíjából és az Önkormányzat támogatásából fedeztük. Közgyűlésünket követően december 31-ig 18 klubnapi összejövetelünk volt. Két alkalommal rendeztünk névnapi klubnapot. Jó hangulatú klubnapokként említhetjük a nőnapi, anyák napi és a karácsonyt köszöntő alkalmakat is.

Hat alkalommal kirándultunk gyógyvízű fürdőhelyekre saját és partner egyesületek szervezésében is. Nagy sikere volt a Keceli Flóra virágfesztivál és kézműves kiállítás meglátogatásának. Egyesületünktől 34 fő tagdíjfizetéssel támogatta a Vöröskereszt szervezetének működését.

Baracs község társadalmi és kulturális életében érdeklődőként folyamatosan részt vettünk. Jól sikerült üdülésen vettek részt tagjaink Hajdúszoboszlón és nagy sikere volt az Erdélyben tett kirándulásnak is.

Tagjai vagyunk az ?Életet az Éveknek? Idősek és Nyugdíjasok Országos Szövetségének. Figyelemmel kísérjük az ?Életet az Éveknek? Megyei Szövetség tevékenységét és az általuk szervezett programokon is képviseljük Egyesületünket.

Összetartó közösségünk segítséget adott a Templomosi Falunapra az ételek nyersanyagának előkészítésében, a szüreti felvonulók fogadásában.

Az állami hivatalok (APEH, KSH) felé előírt adatszolgáltatási kötelezettségeknek időben eleget tettünk. A gazdálkodásunkra figyelve saját lehetőségeinken belül költöttünk. Ezen túl a programjainkban résztvevők saját hozzájárulásukkal finanszírozták a rendezvények költségét.

Köszönjük a ?Négy Vándor? Óvoda nevelőinek az óvodások felkészítését a rendezvényeinkre  és a gyerekeknek a sikeres szereplést, melyekkel hozzájárultak az adott esemény sikeréhez .

Főbb dolgainkat kiemelve a tájékoztatás szándékával igyekeztem szólni az Egyesületünkről. Jól sikerült évnek gondolom a 2008-s évet, mely az aktivitásban elöljáró tagjaink segítő munkája nélkül nem valósulhatott volna meg. Köszönet érte! További hasonlóan jó közösségi munkát, jó egészséget kívánok az Egyesületünk minden tagjának.